แพทย์ประจำคลินิก / General Manager 

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ ยิ่งเจริญพาสุข (คุณหมอกิ่ง)

พบ.(แพทยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ว 28818

 

 

                          ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรโรคผิวหนัง จากสถาบันโรคผิวหนัง

                          ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัย สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัย  

                          ประกาศนียบัตร เวชศาสตร์ผิวพรรณและความงามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

Certificate

-Certificate of Participation The 2nd International Symposium on Cosmetic and Health Innovation 2008

-Certificate of Attendance Thread Rejuvenation Training 2012

-Certificate of Attendance Pan Facial Aesthetic Rejuvenation in Asian Course 2012

-Certificate of Attendance The Scientific Program International Congress of Aesthetic Dermatology 2012

-Certificate of Attendance Cosmetic Engineering Innovated Fine Threads Lifting and Skin Rejuvenation 2012

-Certificate of Attendance New Era of Dermal Filler in Aesthetics 2012

-Certificate of Attendance 3D UVL Basic Facial Training Program Dermaster Korea 2012

-Certificate of Attendance 2nd International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine “Caderver Live Demonstration

Course on Botulinum Toxin,Fillers and Thread Lifting 2012

-Certificate of Attendance 2nd International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine

 “ Master in Aesthetic Trend “

-Certificate of Attendance 3nd International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine 2013

-Certificate of Attendance 2nd Perfectha Hands on course at iFace Plastic Surgery,Seoul ,Korea

-Certificate of Attendance DNC Academy HA Filler Advanced course, Korea 2013

-Certificate of Attendance The Art and Science of Dermal Filler Injection on Caderver Training Course , MedicalMap Academy 
 

.......................................................................................................................

Managing Director 

นายแพทย์ชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์  ( คุณหมอหนุ่ย )

แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม ( ม.ขอนแก่น )

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมด้านสมองและระบบประสาท (จุฬา)

 

 

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์หญิงสุจิตรา สายกระสุน (คุณหมอเก๋)

พบ.(แพทยศาสตร์บัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ ว 44999

 

 

 

 

Certificate

1. Certificate of attendance and participation "Siriraj Laser Expert Conference
( SiLEC) 2016" on February 10-12th 2016 at Radison Blue Plaza Bangkok, Bangkok.
 
2. Attendance Filler Injection" Advanced periorbital filler" at Charming clinic
by Professer Dr. Allen Huang, on March 4-7th 2016, Taipei, Taiwan.
 
3.  Attendance Filler Injection "Heart Shape Lift" at Rebeca cosmetic clinic
by Professer Dr. Peter Huang, on March 4-7th  2016, Taipei, Taiwan.
 
4. Participation in Filler injection "Progressive Skin Rejuvination By Skinboosters"
on August 4th 2016 at Bangkok hospital, Nakorn Ratchasima.
 
5. Certificate of participation "New look in suture lifting (Basic to Advance)"
on September 20th 2016, Mae Fah Luang University hospital, Bangkok.
 
6. Attendance Allergan Medical Institute (AMI training): Filler injection "
Cheek and NLF" on April 21st 2017 at TRIA, Piyavate hospital, Bangkok.
 
7. Certificate of attendance " Ramathibodi training course in Cosmetic Dermatology"
on October 16-17th 2017 at Ramathibodi hospital, Bangkok.
 
8. Attendance Filler injection "2nd iClass Anatomy Cadaver Course Asia"
on November 6th 2017 at Siriraj hospital, Bangkok.
 
9. Attendance Allergan Medical Institute (AMI training): Filler injection "Total Face"
on November 8-9th 2017 at TRIA, Piyavate hospital, Bangkok

 
.......................................................................................................................

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์หญิงธิติยา  ชุลีธนสิน ( คุณหมอออยล์ )

พบ.(แพทยศาสตร์บัณฑิต) รพ.มหาราชนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 41677

 

Certificate

-certificate of Participation in Synergy Techniques on Slimming Solutions with the introduction of “strawberry”Class 3B laser systems,2015

-certificate of Participation in HIFU : New Indications and Beyond, The introduction of Cartridgeless V-max (HIFU),2015

-certificate of Attendance International congress in Aesthetic Dermatology,2015

-certificate of Attendance “Global Trends of Facial Beautification” of Dermatology Symposium for Asean Community (DSAC)2016

-certificate of Attendance “Siriraj Laser Expert coufereuce”2016

-certificate of Participation GALAA Medical Conference,2016

-certificate of Attendance Aesthetic Dermatology Academy conference – Aesthetic Medicine summit joint Aesthetic Dermatology couference.2016

-certificate of Training The Hamd-no training of face contouring A New approach with L-Type , N-Type Barbed Suture with Needle workshop,2016

-certificate of Attendance The 7 th International Thaicosderm congress on Aesthetic Medicine , “Hand-on Cadeveric Dissection Workshop of Toxin , Filler injections and Thread lift & Live Injections in conjunction with cadaver dissection”,2017

-certificate of Participation “Practical Tips in Aesthetic Dermatology”,2017

-Attendance Allergan Medical Institute (AMI Training) : Filler Injection “Elegance Eye” ; 14,September,2017 @TRIA Piyavate Hospital

-Attendance Allergan Medical Institute (AMI Training) : Filler Injection “Volift” ; 16,October,2017 @ TRIA Piyavate Hospital

-Attendance Allergan Medical Institute (AMI Training) : Filler Injection “Chin & Jawline” ; 19,October,2017 @ TRIA Piyavate Hospital  
 

.......................................................................................................................

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์หญิงชนากานต์ ศิริวิบุลยกิติ (คุณหมอแก้ว)

พบ.(แพทยศาสตร์บัณฑิต)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 39503
 

  Certificate

     -Cerfiticate of attendance "Recent Advances in Aesthetic Dermatology" at Mae Fah Luang University,2012 
 
     -Certificate of training course for the use of Restylane,2012
 
     -Certificate of attendance "Best Practice in Dermatology" at Phramongkutklao Hospital,2012
 
     -Diploma in dermatology annd dermatosurgery at Institute of Dermatology,Bangkok,Thailand,2014
 
     -Certificate of attendance "All About Scalp &Hair" at Siriraj Hospital,2016
 
     -Certificate of attendance "Sirraj Laser Expert Conference(SiLEC)2016" at Siriraj Hospital,2016
 
     -Attendance Allergan Medical Institute (AMI Training) : Filler injection "Cheek & Nasolabial fold ",19th July,2017   
      at TRIA Piyavate Hospital
 
     -Attendance Allergan Medical Institute (AMI Training) : Filler injection "Chin &Jaw",7th Aug,2017
      at TRIA Piyavate Hospital
 
     -Attendance Allergan Medical Institute (AMI Training) :Advanced botox injection,25th Aug,2017
      at TRIA Piyavate Hospital
 
     -Attendance Allergan Medical Institute (AMI Training) : Filler injection " Volift",15th Sep,2017
      at TRIA Piyavate Hospital
 
     -Certificate of attendance annual academic meeting "Practial tips in aesthetic dermatology",30th Sep ,2017
      at Phramongkutklao Hospital

 

                          

 
 
 
 
 
 
  © All Rights Reserved บางกอกเลเซอร์คลินิก โคราช 2015