.: Promotion : IPL หน้าขาวใส
 


IPL หน้าขาวใส 

 

IPL  มาจากคำว่า  Intense Pulsed Light  ซึ่งเป็นเป็นเครื่องมือที่ผลิตขึ้นโดยการปล่อยลำแสงที่ไม่ใช่เลเซอร์ แต่เป็นคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นหลายช่วง ตั้งแต่ 500 – 1,200 นาโนเมตร สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาผิวพรรณได้ การใช้การปรับแต่งลำแสงมาแก้ปัญหานั้น จะมีฟิลเตอร์(Filter) เป็นตัวกรองคลื่นแสงให้อยู่ในช่วงความยาวคลื่นที่ต้องการ โดยใช้หลักการดูดพลังงานแสงของส่วนประกอบของผิวที่แตกต่างกัน (selective photothermolysis) เช่น ฮีโมโกลบินในเส้นเลือด หรือเมลานินในเม็ดสี เมื่อเป้าหมายที่ต้องการดูดพลังงานแสงเข้าไปก็จะเกิดความร้อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ

               

     IPL ใช้เพื่อรักษาความผิดปกติของเม็ดสีผิว กำจัดขน หรือ ลดเลือนริ้วรอยต่างๆ โดยการส่งผ่านแสงที่มีความเข้มสูงเข้าสู่ผิวหนัง ทำให้มีการสะสมความร้อนและกระตุ้นปฏิกิริยาทางเคมีของเซลล์เป้าหมาย เช่น เซลล์สร้างเม็ดสี (Melanin) เพื่อลดเลือนรอยดำ หรือทำลายรากขน ในการกำจัดเซลล์เม็ดเลือดแดง (Heamoglobin) เพื่อรักษาอาการเส้นเลือดที่ขยายตัวผิดปกติและต่อมไขมันรวมทั้งฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว (P.Acne)

 
 
  © All Rights Reserved บางกอกเลเซอร์คลินิก โคราช 2015