.: โปรแกรมรักษาหลุมสิว
Fractora (US FDA)
Fractora เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเทคโนโลยี Fractional RF ซึ่งมีการส่งผ่านพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (
 
  © All Rights Reserved บางกอกเลเซอร์คลินิก โคราช 2015