.: โปรแกรมลดกระชับสัดส่วน
Body Tite
BodyTite เป็นวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ดูดไขมันและกระชับเนื้อหย่อนยานและผิวที่ไม่กระชับโดยให้ผ
โปรแกรมลดกระชับสัดส่วน
Body Fx เป็น 1 ในเทคโนโลยีล่าสุดจาก Body Tite ซึ่งเป็นกระบวนการทำลายเซลล์ไขมันให้แตกตัวออก ช่วยกระ
 
  © All Rights Reserved บางกอกเลเซอร์คลินิก โคราช 2015